Nieuwe-tijds kinderen

“ Mama: wat doet die meneer daar? Hij kijkt zo boos”
“ Mama: niet zo schreeuwen, dat doet pijn aan mijn oren”
“ Mama : waarom ben ik ineens zo verdrietig of voel ik me niet lekker?”
 
Dit zijn zomaar uitspraken die je tegen kunt komen bij een kind dat nog niet zo oud is en wel heel gevoelig ( hoog-sensitief) is. Vaak zegt men ook over deze kinderen dat ze uitspraken doen die niet passen bij hun leeftijd of dat ze “(eigen)wijs “ zijn.
Kinderen die fel reageren op wat wij als iets kleins zouden bestempelen. Dit zijn de nieuwe-tijds kinderen die nu op de wereld opgroeien.
Het zijn kinderen die vaak nog contact hebben met “de andere wereld “ om het maar even zo te noemen. Vaak zijn er dan “verschijningen” die contact met hen proberen te maken en waar ze van kunnen schrikken of moeilijk weten mee om te gaan.
Deze nieuwe-tijds kinderen zijn heel gevoelig en pikken van alles op uit hun omgeving. Ze merken het wanneer je verdrietig bent en wanneer je blij bent. Ook bij de kinderen uit hun klas bijvoorbeeld. Ze voelen zich soms ook eenzaam omdat ze denken dat het raar is wat ze meemaken of dat ze de enigen zijn die dit zo voelen. Iets simpels als een geluid of een boze opmerking komt veel harder en luider bij hen binnen. Vergelijk het maar met een deurbel die voor hen een grote zware scheepstoeter is.
Nieuwe-tijds kinderen reageren in eerste instantie niet op wat er gezegd wordt maar met welke insteek het gezegd wordt. Ze reageren op de sfeer en energie in hun omgeving. Zijn ze het ene moment vrolijk en blij en zijn ze bijvoorbeeld op een drukke verjaardag stil en teruggetrokken? Of juist “hyperactief” ? Dan kan dat een signaal zijn dat ze juist erg gevoelig zijn en behoren tot de kinderen die de wereld juist willen helpen.
Deze nieuwe-tijds kinderen zijn er om ons een spiegel voor te houden en ons te laten zien hoe het is met de balans binnenin onszelf. Ze dagen ons ( en daarbij de hele wereld ) uit om eerlijk te zijn naar onszelf toe en alles wat er om ons heen gebeurt tegen het licht te houden.
Vanuit liefde gedragen ze zich op een bepaalde manier. Laat hen daarbij in hun waarde en weerleg niet wat voor hun “de echte waarheid” is. Probeer hen te helpen en open te staan voor hun verhalen. Wees eerlijk tegen hen en tegenover jezelf. Leer ze onderscheid te maken in wat hun eigen energie is welke energie van de ander is en leer ze hun hart en hun gevoel te volgen. Als we dat allemaal doen, helpen we elkaar en de aarde naar een mooiere en betere leefplek voor ons allemaal.
1242208549_16_ZFoT