Energetische behandelingen

 
 Reiki is het werken met universele (liefdevolle) levensenergie.
De energie wordt doorgegeven via de handen. Het is een hele mooie manier om als je je lichamelijk of emotioneel niet goed voelt, de klachten die je hebt beter te bekijken en er verbetering in te brengen.
 Als je langskomt voor een behandeling zal er eerst een kort gesprek zijn. (Eventueel in combinatie met het leggen van kaarten) De behandeling vindt plaats liggend op een behandeltafel met kleding aan en schoenen uit.

        Sommigen zullen tijdens een behandeling iets van warmte, koude, tintelingen of andere sensaties waarnemen, anderen merken weinig van de behandeling maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. De energie zoekt zijn eigen weg en gaat daar naartoe waar het het hardste nodig is. Ik werk volgens de methode van Mikao Usui.

  “Lichaam en geest zijn één en in dat besef leven we ons leven in vrede en geluk. We helen onszelf en de kwalen van anderen, daarbij ons eigen levensgeluk en dat van anderen vergrotend versterkend. Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho ”

Mikao Usui                                                   

Lichaam en geest zijn één en door het werken met reiki is het mogelijk weer balans te krijgen tussen deze twee. Lichaam en geest krijgen weer voeding om elkaar in balans te brengen.  Als je emotionele lichaam zich goed voelt, voelt je lijf zich dat ook en andersom.
De behandelingen worden ondersteund met een geur die je van te voren uitkiest om je te helpen in je proces op dit moment. Je kunt deze geur ook als parfum aanschaffen om je een tijdje verder te blijven ondersteunen. Het kan zijn dat de sessies aangevuld worden met geluid en trilling (bijvoorbeeld via drums) mocht dat op dat moment gevraagd / aangegeven worden. Bij een reikibehandeling op afstand zal er voor en achteraf telefonisch contact zijn om te bespreken wat je zelf hebt ervaren en wat er is doorgekomen.
Heb je vragen over deze behandelingen, stel ze gerust !

 
Just for today I will not worry        
Just for today I will not be angry        
Just for today I will give thanks for my blessings        
Just for today I will do my work honestly        
Just for today I will honor my parents and my teachers